Ekskursoj

Dum Centrejo okazos du ekskursoj, unua estas al Nový Jičín, kaj dua estas la unuamaja promeno ĉirkaŭ la lagoj de Bartošovice.

Nový Jičín (dimanĉo 30.4.)klob jic

Ke ni loĝos en belega kastelo en la pitoreska vilaĝeto ne malebligas al ni, ke ni povu viziti ĉirkaŭaĵon kaj proksiman urbon Nový Jičín. Ĉi tiu urbeto povas fieri pri la titolo “LA URBO DE ĈAPELOJ”, kaj ĝuste pro tio ni kune vizitos interaktivan muzeon de ĉapeloj, kie ni povos ne nur provi multe da diversaj ĉapeloj, sed ankaŭ konatiĝi kun la malfacila procezo de produktado kaj ĝia historio. En ĉi tiu muzeo ankaŭjicin nam okazis honore al la 101-a Universala Kongreso de Esperanto ekspozicio de fotoj el ĝi, kiu estis onidire ege bone taksita laŭ la notoj en la vizitlibro, kiun ni povos tralistigi. Krom la vizito de la muzeo atendas nin supreniro al la loka turo kaj trarigardo de unu el la plej belaj placoj en tuta Ĉeĥio. Fine ni havos liberan tempon, kiun vi povas eluzi ekz. por kafumi.

Prezo por ĉi tiu ekskurso estas 210,- Kč. 

 

Unuamaja promeno (lundo 1.5.)Prochazka

La unuan de majo ni ekos al la promeno al la ĉirkaŭaĵo de lagoj de Bartošovice. Se ni estos bonŝancaj, estos belega printempa suna tago kaj eble ni renkontios florantajn ĉerizarbojn, sub kiu, kiel la ĉeĥa tradicio diras, oni kisas inojn la unuan de majo, por ke ili restu dum tuta jaro belegaj kaj por e ili ne sekiĝu.

Ĉi tiu ekskurso estas senpaga.

Aliĝilon por la ekskursoj vi trovos ĉi tie.