Programkotizo
Aliĝo… …ĝis 28.02.2018 …ekde 01.03.2018 Unutaga partopreno
A-landano 250 Kč 300 Kč 85 Kč
B-landano 200 Kč 250 Kč 70 Kč

 

Loĝado kaj manĝado:  En la ejo estas maksimume trilitaj ĉambroj. En la prezo de la loĝkotizo estas enkalkulita ankaŭ “matentagmanĝo”, estos tio bufedo, kiu daŭros ekde mateno ĝis tagmezo kaj kunigas malfruan matenmanĝon kun tagmanĝo. Dank’ al la fakto, ke la bufedon preparos ni, organiza teamo kaj helpantoj, prezo estos minimuma kaj ni klopodos havi buntajn matentagmanĝojn.

 

Loĝado
Unupersona (po nokto) 320 Kč
Dupersona (po nokto) 320 Kč
Tripersona (po nokto) 280 Kč
Manĝado
Vespermanĝo 80 Kč

 

(Mal)rabatoj
Membro de ĈEJ, SKEJ, PEJ aŭ HEJ – 50 Kč
Surloka aliĝo + 100 Kč

Por pagi en Eŭroj kontaktu Vít, sed prefere sendu monon al la ĉeĥa konto tra SEPA-pago.

Pagmanieroj:
Partoprenkotizon bonvolu pagi tuj post via aliĝo kaj vi povas pagi ĝin per jenaj metodoj:
En CZK al la konto de ĈEJ
– IBAN: CZ15 2010 0000 0022 0104 4279
– SWIFT (BIC) kodo: FIOBCZPP

Persone al iu el organizantoj
Por bone identigi vian pagon skribu en notojn vian nomon kaj informu pri via pago al caffeguglielmo@gmail.com