Programkotizo
Aliĝo… …ĝis 28.02.2018 …ekde 01.03.2018 Unutaga partopreno
Membroj ĈEJ/SKEJ
Nemembroj

 

Loĝado
Unu nokto
Manĝado
Matenmanĝo
Tagmanĝo
Vespermanĝo

 

Pagmanieroj:
Partoprenkotizon bonvolu pagi tuj post via aliĝo kaj vi povas pagi ĝin per jenaj metodoj:
En CZK al la konto de ĈEJ
– IBAN: CZ15 2010 0000 0022 0104 4279
– SWIFT (BIC) kodo: FIOBCZPP

Persone al iu el organizantoj
Por bone identigi vian pagon skribu en notojn vian nomon kaj informu pri via pago al caffeguglielmo@gmail.com