Kotizoj

 

Programkotizo
Aliĝo… …ĝis 28.02.2017 …ekde 01.03.2017 Unutaga partopreno
Membroj ĈEJ/SKEJ 100 Kč 150 Kč 50 Kč
Nemembroj 150 Kč 200 Kč 50 Kč

 

Loĝado
Unu nokto 300 Kč
Manĝado
Matenmanĝo 45 Kč
Tagmanĝo 85 Kč
Vespermanĝo 95 Kč

 

Pagmanieroj:
Partoprenkotizon bonvolu pagi tuj post via aliĝo kaj vi povas pagi ĝin per jenaj metodoj:
En CZK al la konto de ĈEJ
– IBAN: CZ15 2010 0000 0022 0104 4279
– SWIFT (BIC) kodo: FIOBCZPP

Persone al iu el organizantoj
Por bone identigi vian pagon skribu en notojn vian nomon kaj informu pri via pago al caffeguglielmo@gmail.com

Noto: pagi al la konto de SKEJ ne plu eblas.