Popis různých částí programu najdete v esperantské verzi.