Na Centreju budou výlety!

Informace o nich se objeví do ĈARu!